Resolutions

Usnesení č. | Schůze

č. 641k návrhu na určení ověřovatelů 31. schůze Poslanecké sněmovny (29. května 2019) 
č. 642k návrhu poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové, Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka, Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (30. května 2019) 
č. 643ke kritické situaci ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení (30. května 2019) 
č. 644k projednání rizika možných finančních ztrát České republiky v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády České republiky (4. června 2019) 
č. 645k projednání opakovaného fyzického útoku na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla (4. června 2019) 
č. 646k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (5. června 2019) 
č. 647k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie (5. června 2019) 
č. 648k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (5. června 2019) 
č. 649k návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (5. června 2019) 
č. 650k vyjádření nesouhlasu s postupem ruské Dumy, která chce legitimizovat vstup armády SSSR na území Československa v srpnu 1968 (5. června 2019) 
č. 651k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení (5. června 2019) 
č. 652k návrhu poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Jana Bartoška a Lukáše Koláříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ - prvé čtení (5. června 2019) 
č. 653k nezaplaceným podnikům privatizovaných vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998 (6. června 2019) 
č. 654k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení (6. června 2019) 
č. 655k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení (7. června 2019) 
č. 656k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 240/ - třetí čtení (7. června 2019) 
č. 657k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - třetí čtení (7. června 2019) 
č. 658k účasti guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka na 30. schůzi Poslanecké sněmovny (18. června 2019) 
č. 659ke zprávě České národní banky o inflaci - leden 2019 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2018) /sněmovní tisk 407/ (18. června 2019) 
č. 660k roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2018 /sněmovní tisk 437/ (18. června 2019) 

<<29303132333435>>
ISP (login)