Committee for Public Administration, Regional Development and Environment
Resolutions

č. 1Volba ověřovatelů výboru (17. července 2002) 
č. 2Volba členů volební komise (17. července 2002) 
č. 3Volba předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 4Volba místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 5Ustavení podvýborů (17. července 2002) 
č. 6Volba předsedy podvýboru pro bytovou politiku (6. srpna 2002) 
č. 7Volba předsedy podvýboru pro hospodaření se surovinami a odpady (6. srpna 2002) 
č. 8Volba předsedy podvýboru pro regionální rozvoj (6. srpna 2002) 
č. 9Volba předsedy podvýboru pro územní plánování a stavební řád (6. srpna 2002) 
č. 10Návrh státního závěrečného účtu za rok 2001, rozpočtová kapitola 314 Ministerstvo vnitra ČR (11. září 2002) 
č. 11Návrh státního závěrečného účtu za rok 2001, rozpočtová kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí (11. září 2002) 
č. 12Návrh státního závěrečného účtu územních rozpočtů za rok 2001 (11. září 2002) 
č. 13Návrh státního závěrečného účtu za rok 2001, rozpočtová kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (11. září 2002) 
č. 14Návrh státního závěrečného účtu za rok 2001, rozpočtová kapitola 348 Český báňský úřad (11. září 2002) 
č. 15Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 39 (11. září 2002) 
č. 16Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 40 (11. září 2002) 
č. 17Návrh členů Rady Státního fondu životního prostředí (19. září 2002) 
č. 18Vypouštění důlních vod - Kutná Hora - Kaňk (20. září 2002) 
č. 19Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), sněmovní tisk 63. (10. října 2002) 
č. 20Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 70. (10. října 2002) 

12345>>
ISP (login)