Standing Commission on Telecommunication Interception and Access, Spying and Interference to Electronic communication
Resolutions

č. 1k volbě místopředsedy komise (4. listopadu 2010) 
č. 2k volbě dvou ověřovatelů komise (4. listopadu 2010) 
č. 3k přijetí Statutu komise (4. listopadu 2010) 
č. 4ke změně názvu komise (19. ledna 2012) 
č. 5ke změně Statutu komise (29. února 2012) 
č. 6Komise žádá předsedu, aby učinil dotaz na Útvar zvláštních činností, zda v průběhu měsíce února 2012 byla tímto útvarem použita zpravodajská technika na Vrchním státním zastupitelství v Praze (29. února 2012) ISP (login)