PaedDr. Květoslava Čelišová - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Jiří Gruša13
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.27
Ing. Ivan Pilip03
MUDr. Zuzana Roithová01
Doc. Mgr. Jan Sokol, CSc.01
JUDr. Cyril Svoboda01
Ing. Jaromír Talíř11
Doc. Ing. Josef Tošovský01


ISP (login)