PaedDr. Květoslava Čelišová - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.27
Jiří Gruša13
Ing. Ivan Pilip03
MUDr. Zuzana Roithová01
Doc. Mgr. Jan Sokol, CSc.01
JUDr. Cyril Svoboda01
Ing. Jaromír Talíř11
Doc. Ing. Josef Tošovský01


ISP (login)