Návrh pořadu 15. schůze

Od 9. 4. 2003 14:00

Schůze je přerušena do 29. dubna 2003 - 14.00 h

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání