Hlasování

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumVýsledek
53681103 Novela z. o azylu - EU (sněmovní tisk 1233)9. 2. 2006 10:36Přijato
53682103 Novela z. o azylu - EU (sněmovní tisk 1233)9. 2. 2006 10:38Přijato
53683186 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2004 (sněmovní tisk 966)9. 2. 2006 11:27Přijato
53684186 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2004 (sněmovní tisk 966)9. 2. 2006 11:28Přijato
53685186 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2004 (sněmovní tisk 966)9. 2. 2006 11:29Přijato
53686119 Doh.mezi ČR,PR a SR o zrušení mnohonárod.brigády (sněmovní tisk 1016)9. 2. 2006 11:35Přijato
53687120 Úml. o přistoupení k Úml. o právu rozhodém (sněmovní tisk 1018)9. 2. 2006 11:43Přijato
53688121 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konf.o policej.spolupr (sněmovní tisk 1026)9. 2. 2006 11:52Přijato
53689122 Protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv (sněmovní tisk 1054)9. 2. 2006 11:58Přijato
53690123 Sml. mezi ČR a Rakouskem o policejní spolupráci (sněmovní tisk 1085)9. 2. 2006 12:05Přijato
53691124 Sml. mezi ČR a Rakouskou repub.o překračov.hran. (sněmovní tisk 1164)9. 2. 2006 12:11Přijato
53692125 Úmluva o potlačování činů jaderného terorismu (sněmovní tisk 1211)9. 2. 2006 12:18Přijato
53693126 Sml. mezi ČR a Ázerbájdžánskou rep. o zamez. dvo (sněmovní tisk 1216)9. 2. 2006 12:22Přijato
53694127 Evropská charta regionálních či menšinových jazy (sněmovní tisk 1220)9. 2. 2006 12:36Přijato
53695127 Evropská charta regionálních či menšinových jazy (sněmovní tisk 1220)9. 2. 2006 12:36Přijato
53696128 Dohoda mezi ES a Ukrajinou o navigačním systému (sněmovní tisk 1221)9. 2. 2006 12:48Přijato
53697129 Návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluv (sněmovní tisk 1223)9. 2. 2006 12:55Přijato
53698129 Návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluv (sněmovní tisk 1223)9. 2. 2006 12:55Přijato
53699130 Úml.o zákazu nebo omez.použití konvenč.zbraní (sněmovní tisk 1224)9. 2. 2006 12:59Přijato
53700172 Náv.na volbu čl.Správní rady VZP9. 2. 2006 13:02Zamítnuto

<<313233343536373839>>ISP (login)