Hlasování poslance
PhDr. Martin Vacek

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumHlasoval(a)Výsledek
2361N.z.o trestní odpovědnosti práv. osob a řízení proti nim - EU (sněmovní tisk 285)21. 9. 2011 10:44 NeZamítnuto
2362Novela obchodního zákoníku - EU (sněmovní tisk 310)21. 9. 2011 11:13 AnoPřijato
2363Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád) - EU (sněmovní tisk 335)21. 9. 2011 11:31 NepřihlášenPřijato
2364Novela z. o přeměnách obchodních společností a družstev - EU (sněmovní tisk 365)21. 9. 2011 11:37 NepřihlášenPřijato
236514 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem (sněmovní tisk 318)21. 9. 2011 11:49 AnoPřijato
236617 Novela z. o platu státních zástupců (sněmovní tisk 341)21. 9. 2011 12:05 NepřihlášenPřijato
236718 Novela z. o zaměstnanosti - EU (sněmovní tisk 444)21. 9. 2011 12:10 NepřihlášenPřijato
236819 Novela z. o službě státních zaměstnanců (sněmovní tisk 457)21. 9. 2011 12:14 NepřihlášenPřijato
236925 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací (sněmovní tisk 429)21. 9. 2011 12:35 NepřihlášenPřijato
237025 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací (sněmovní tisk 429)21. 9. 2011 12:36 NepřihlášenPřijato
237128 Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EU (sněmovní tisk 403)21. 9. 2011 12:42 NepřihlášenPřijato
237229 Novela z. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (sněmovní tisk 443)21. 9. 2011 12:53 AnoPřijato
237330 Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU (sněmovní tisk 404)21. 9. 2011 12:58 AnoPřijato
237412 Novela z. o elektronických komunikacích - EU (sněmovní tisk 347)21. 9. 2011 14:43 OmluvenZamítnuto
237531 Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků - EU (sněmovní tisk 433)21. 9. 2011 15:07 OmluvenPřijato
237633 Vl.n.z. o mediaci - EU (sněmovní tisk 426)21. 9. 2011 15:36 OmluvenPřijato
237736 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy (sněmovní tisk 416)21. 9. 2011 15:40 OmluvenPřijato
237839 Novela z. o místních poplatcích (sněmovní tisk 337)21. 9. 2011 15:59 OmluvenZamítnuto (zmatečné)
237939 Novela z. o místních poplatcích (sněmovní tisk 337)21. 9. 2011 16:00 OmluvenPřijato
238039 Novela z. o místních poplatcích (sněmovní tisk 337)21. 9. 2011 16:01 OmluvenPřijato

<<12345678>>ISP (login)