Hlasování

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumVýsledek
561Novela z. o civilním letectví (sněmovní tisk 30)22. 9. 2010 15:39Přijato
562  Pořad schůze23. 9. 2010 9:10Přijato
563  Pořad schůze23. 9. 2010 9:18Přijato
564  Pořad schůze23. 9. 2010 9:19Přijato
56588 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace23. 9. 2010 10:37Zamítnuto
56689 Ústní interpelace23. 9. 2010 15:55Zamítnuto
56789 Ústní interpelace23. 9. 2010 16:13Zamítnuto
56828 Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení (sněmovní tisk 18)23. 9. 2010 18:09Přijato
56939 Úmluvy MOP o inspekci práce v prům. a obch. a v zemědělství (sněmovní tisk 44)23. 9. 2010 18:15Přijato
57039 Úmluvy MOP o inspekci práce v prům. a obch. a v zemědělství (sněmovní tisk 44)23. 9. 2010 18:16Přijato
57155 Sml. o sociálním zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou (sněmovní tisk 72)23. 9. 2010 18:21Přijato
57256 Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení (sněmovní tisk 73)23. 9. 2010 18:24Přijato
57327 Protokol mezi ČR a Indickou rep. o podpoře a ochr. investic (sněmovní tisk 14)23. 9. 2010 18:27Přijato
57429 Doh. mezi ČR a vládou Černé Hory o podpoře a ochr. investic (sněmovní tisk 19)23. 9. 2010 18:30Přijato
57530 Prot. mezi ČR a Libanonskou rep. o podpoře a ochr. investic (sněmovní tisk 20)23. 9. 2010 18:33Přijato
57631 Sml. mezi ČR a Rep. Srbsko o podpoře a ochr. investic (sněmovní tisk 34)23. 9. 2010 18:36Přijato
57731 Sml. mezi ČR a Rep. Srbsko o podpoře a ochr. investic (sněmovní tisk 34)23. 9. 2010 18:38Přijato
57832 Protokol mezi ČR a Rep. Srbsko o zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 35)23. 9. 2010 18:40Přijato
57932 Protokol mezi ČR a Rep. Srbsko o zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 35)23. 9. 2010 18:42Přijato
58033 Sml. mezi ČR a vl. Čínské lid. rep. o zamezení dvoj. zdanění (sněmovní tisk 36)23. 9. 2010 18:44Přijato

<<12345678>>ISP (login)