Hlasování

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumVýsledek
201  Procedurální hlasování4. 11. 2014 14:01Přijato
202  Pořad schůze4. 11. 2014 15:01Přijato
203Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 290)4. 11. 2014 15:16Přijato
204Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU (sněmovní tisk 291)4. 11. 2014 16:19Přijato
205Novela z. o státním rozpočtu ČR (sněmovní tisk 293)4. 11. 2014 16:51Přijato
206Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (sněmovní tisk 294)4. 11. 2014 17:12Přijato
207Novela z. o rozpočtových pravidlech (sněmovní tisk 295)4. 11. 2014 17:28Přijato
208Novela z. o cenách (sněmovní tisk 254)4. 11. 2014 17:33Přijato
209Návrh na zkrácení lhůty pro projednání ST 339 v PS4. 11. 2014 17:39Přijato
2010Novela z. - energetický zákon - EU (sněmovní tisk 351)4. 11. 2014 18:40Přijato
2011  Pořad schůze7. 11. 2014 9:14Zamítnuto
2012  Pořad schůze7. 11. 2014 9:14Přijato
2013Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 307)7. 11. 2014 9:31Zamítnuto
2014Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 307)7. 11. 2014 9:32Přijato
2015Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 307)7. 11. 2014 9:33Přijato
2016Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 307)7. 11. 2014 9:34Přijato
201710 Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 290)7. 11. 2014 9:38Přijato
201810 Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 290)7. 11. 2014 9:39Zamítnuto
201910 Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 290)7. 11. 2014 9:40Přijato
202010 Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 290)7. 11. 2014 9:41Přijato

123ISP (login)