Písemné přihlášky do rozpravy

34. schůze

Zákony

 1. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/

 2. 20.

  Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 391/

 3. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 412/

 4. 63.

  Vládní návrh zákona o lobbování /sněmovní tisk 565/

Zprávy a další body

 1. 314.přerušeno

  Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví

 2. 315.St 25. 9., 1. bod po bloku 3. čtení

  Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 416 ze dne 7. 12. 2018 ve věci valorizace příspěvku na péči

 3. Sloučená rozprava k bodům 257 a 258ISP (login)