Předpis 318/2001 Sb.

Citace318/2001 Sb.
NázevZákon o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva
Částka122 (7. 9. 2001)
Účinnostod 1. 10. 2001, zrušeno dnem 23. 7. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
842 Vl. zák. o poskyt. inf. pro účely řízení před Evrop. soudem
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 318/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
186/2011rušíZákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů1


ISP (příhlásit)