Předpis 127/1988 Sb.

Citace127/1988 Sb.
NázevNařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků
Částka27 (16. 8. 1988)
Účinnostod 1. 1. 1989, zrušeno dnem 28. 1. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
151/1978novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací 
153/1980novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu 
161/1980novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků 
162/1980novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 
118/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky 
109/1985novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků 
21/1986novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb 
Derogace pasivní
42/1992rušíZákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 


ISP (příhlásit)