Předpis 157/2001 Sb.

Citace157/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
Částka62 (4. 5. 2001)
Účinnostod 1. 7. 2001, zrušeno dnem 25. 2. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
343/1997novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 
Derogace pasivní
54/2008rušíVyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 


ISP (příhlásit)