Předpis 169/1994 Sb.

Citace169/1994 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva financí a České národní banky, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon
Částka53 (18. 8. 1994)
Účinnostod 1. 9. 1994, zrušeno dnem 1. 10. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
323/1990rušíVyhláška federálního ministerstva financí, Státní banky československé a federálního ministerstva zahraničního obchodu o povolování majetkových účastí na podnikání v zahraničí a převodů majetkových podílů devizových tuzemců na zahraniční právnické osobě s podnikatelskou činností na devizové cizozemce 
303/1992novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon 
Derogace pasivní
219/1995rušíDevizový zákon 


ISP (příhlásit)