Předpis 17/1969 Sb.

Citace17/1969 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Částka7 (15. 3. 1969)
Účinnostod 15. 3. 1969, zrušeno dnem 1. 1. 1985

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
30/1966novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 
Derogace pasivní
149/1984rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 


ISP (příhlásit)