Předpis 17/1970 Sb.

Citace17/1970 Sb.
NázevVyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb
Částka4 (12. 3. 1970)
Účinnostod 12. 3. 1970, zrušeno dnem 1. 1. 1978

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
7/1971novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o registraci staveb 
91/1972novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o normách lhůt výstavby 
85/1977rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci 


ISP (příhlásit)