Předpis 182/1999 Sb.

Citace182/1999 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
Částka62 (24. 8. 1999)
Účinnostod 1. 1. 2000, zrušeno dnem 1. 5. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
290/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 
26/2003rušíNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 
251/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
404/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 


ISP (příhlásit)