Předpis 193/1993 Sb.

Citace193/1993 Sb.
NázevVyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu
Částka48 (15. 7. 1993)
Účinnostod 15. 7. 1993, zrušeno dnem 1. 7. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
17/1972novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu 
Derogace pasivní
49/1994novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení článku I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
61/1997rušíZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 


ISP (příhlásit)