Předpis 203/1964 Sb.

Citace203/1964 Sb.
NázevZákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
Částka87 (17. 12. 1964)
Účinnostod 1. 1. 1965, zrušeno dnem 1. 4. 1997
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
5 Vládní návrh zákona o úpravě některých úkolů státní správ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
53/1958rušíVládní nařízení o zřízení Státní letecké správy 
Derogace pasivní
49/1997rušíZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1


ISP (příhlásit)