Předpis 23/1954 Sb.

Citace23/1954 Sb.
NázevVládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
Částka13 (17. 5. 1954)
Účinnostod 17. 5. 1954, zrušeno dnem 1. 7. 1958

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
280/1948rušíZákon o krajském zřízení 
76/1949rušíZákon o organisaci správy v hl.městě Praze 
80/1949rušíVládní nařízení o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy 
81/1949rušíVládní nařízení o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy 
139/1949rušíVládní nařízení o organisaci lidové správy v okresech 
142/1949rušíZákon o výkonu lidové správy v sídlech krajů 
14/1950rušíVládní nařízení o organisaci místních národních výborů 
119/1951rušíVládní nařízení o tajemnících místních národních výborů 
Derogace pasivní
7/1957novelizujeVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů 
33/1958rušíVládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů 


ISP (příhlásit)