Předpis 231/1993 Sb.

Citace231/1993 Sb.
NázevVyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii
Částka56 (3. 9. 1993)
Účinnostod 3. 9. 1993, zrušeno dnem 17. 8. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
69/1991novelizujeVyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o metrologii 
Derogace pasivní
262/2000rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření 


ISP (příhlásit)