Předpis 256/1996 Sb.

Citace256/1996 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997 až 1999
Částka76 (30. 9. 1996)
Účinnostod 1. 1. 1997, zrušeno dnem 28. 4. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
110/2000rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 2000 až 2002 


ISP (příhlásit)