Předpis 30/1990 Sb.

Citace30/1990 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
Částka8 (1. 2. 1990)
Účinnostod 1. 4. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
82/1977novelizujeVyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu 
Derogace pasivní
513/1991rušíObchodní zákoník 


ISP (příhlásit)