Předpis 31/1986 Sb.

Citace31/1986 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků
Částka9 (14. 5. 1986)
Účinnostod 1. 7. 1986, zrušeno dnem 1. 1. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
1/1965rušíVyhláška ministerstev zahraničního obchodu a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků 
Derogace pasivní
103/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 
513/1991rušíObchodní zákoník 


ISP (příhlásit)