Předpis 33/2006 Sb.

Citace33/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/2003 Sb.
Částka16 (8. 2. 2006)
Účinnostod 8. 2. 2006, zrušeno dnem 17. 8. 2013

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
34/2003novelizujeVyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona 
Derogace pasivní
235/2013rušíVyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí 
Vztahuje se k
219/1995na základěDevizový zákon 


ISP (příhlásit)