Předpis 332/2006 Sb.

Citace332/2006 Sb.
NázevVyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Částka101 (30. 6. 2006)
Účinnostod 1. 7. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
147/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 
Derogace pasivní
95/2018novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 
Vztahuje se k
219/2003na základěZákon ze dne 25. 6. 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 


ISP (příhlásit)