Předpis 36/1975 Sb.

Citace36/1975 Sb.
NázevZákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
Částka11 (29. 4. 1975)
Účinnostod 1. 10. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 2001
ProjednáváníČeská národní rada, 1971 - 1976
102 Vládní návrh zákona ČNR o některých pokutách

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
137/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy1
14/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.2
258/2000rušíZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů3


ISP (příhlásit)