Předpis 37/1959 Sb.

Citace37/1959 Sb.
NázevZákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí
Částka18 (21. 7. 1959)
Účinnostod 21. 7. 1959, zrušeno dnem 1. 2. 1991
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
322 Návrh poslanců Zupky, Kozelky, Paska, Mátla, Závěty a dru...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
104/1945rušíDekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách 
144/1946rušíZákon o jednotné odborové organizaci 
216/1946rušíVládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č.104 Sb., o závodních a podnikových radách 
42/1948rušíZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č.104 Sb., o závodních a podnikových radách 
188/1948rušíZákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách 
17/1953rušíVládní nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti 
Derogace pasivní
3/1991rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce1


ISP (příhlásit)