Předpis 38/1966 Sb.

Citace38/1966 Sb.
NázevVládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
Částka14 (20. 6. 1966)
Účinnostod 1. 7. 1966

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
56/1959rušíNařízení o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu 
43/1960rušíVládní vyhláška o provádění projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace 
46/1960rušíVyhláška Státního výboru pro výstavbu o lhůtách pro odevzdání projektové dokumentace staveb 
62/1960rušíVyhláška ministerstva chemického průmyslu o renovaci nevratných dřevěných obalů 
145/1960rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.119/1959 Ú.l., o dodávkách samovazačných motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách 
149/1960rušíVyhláška Státní plánovací komise kterou se mění a doplňuje vyhláška č.152/1959 Ú.l., o dokumentaci staveb 
155/1960rušíVyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic 
130/1961rušíVyhláška ministerstva chemického průmyslu o povinném odvádění a využití upotřebených minerálních (mazacích) olejů 
41/1962rušíVyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu 
85/1962rušíVládní vyhláška o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje 
104/1962rušíVyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů 
127/1962novelizujeVyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků 
77/1963rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu 
3/1964rušíVyhláška ministerstva dopravy a ministerstva všeobecného strojírenství o povinném výkupu opotřebených dílů silničních vozidel 
30/1964rušíVyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem 
131/1964novelizujeVyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu 
137/1964novelizujeVyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu 
142/1964novelizujeVyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv 
145/1964novelizujeVyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků 
150/1964novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry 
152/1964novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví 
173/1964novelizujeVyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílů 
178/1964rušíVyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků 
1/1965novelizujeVyhláška ministerstev zahraničního obchodu a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků 
38/1966novelizujeVládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 
Derogace pasivní
38/1966novelizujeVládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 


ISP (příhlásit)