Předpis 426/2001 Sb.

Citace426/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
Částka160 (6. 12. 2001)
Účinnostod 1. 1. 2002, zrušeno dnem 1. 1. 2017
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
617/1992novelizujeVyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů 
Derogace pasivní
89/2016rušíZákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)