Předpis 427/2000 Sb.

Citace427/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
Částka119 (13. 12. 2000)
Účinnostod 13. 12. 2000, zrušeno dnem 1. 1. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
345/2000novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti) 
Derogace pasivní
512/2002rušíVyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 


ISP (příhlásit)