Předpis 453/2004 Sb.

Citace453/2004 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Částka151 (4. 8. 2004)
Účinnostod 4. 8. 2004
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
286/2001rušíNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
Derogace pasivní
246/2009novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
67/2011novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb. 
223/2012novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů 
268/2014rušíZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)