Předpis 48/2015 Sb.

Citace48/2015 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb.
Částka24 (23. 3. 2015)
Účinnostod 24. 3. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
210/2012novelizujeVyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 
Vztahuje se k
38/1994na základěZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)