Předpis 523/2006 Sb.

Citace523/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)
Částka168 (30. 11. 2006)
Účinnostod 30. 11. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
315/2018rušíVyhláška o strategickém hlukovém mapování 
Vztahuje se k
258/2000na základěZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)