Předpis 54/1963 Sb.

Citace54/1963 Sb.
NázevZákon o Československé akademii věd
Částka32 (18. 7. 1963)
Účinnostod 18. 7. 1963, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
122 Vládní návrh zákona o Československé akademii věd

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
52/1952rušíZákon o Československé akademii věd 
91/1952rušíVládní nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd 
53/1957rušíZákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd 
Derogace pasivní
26/1970novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd1
91/1977novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb.2
164/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb.3
299/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., zákona č. 91/1977 Sb. a zákona č. 164/1990 Sb.4
599/1992rušíZákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv1


ISP (příhlásit)