Předpis 54/1976 Sb.

Citace54/1976 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
Částka11 (28. 5. 1976)
Účinnostod 1. 6. 1976, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
104/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 
Derogace pasivní
37/1993rušíZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů 


ISP (příhlásit)