Předpis 54/1996 Sb.

Citace54/1996 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášek Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb., č. 340/1992 Sb. a č. 3/1994 Sb.
Částka16 (15. 3. 1996)
Účinnostod 1. 7. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
22/1989novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 


ISP (příhlásit)