Předpis 54/1999 Sb.

Citace54/1999 Sb.
NázevSdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
Částka21 (25. 3. 1999)
Účinnostod 1. 1. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
64/1987novelizujeVyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 


ISP (příhlásit)