Předpis 66/1952 Sb.

Citace66/1952 Sb.
NázevZákon o organisaci soudů
Částka35 (18. 11. 1952)
Účinnostod 1. 1. 1953, zrušeno dnem 6. 7. 1961
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
632 Vládní návrh zákona o organisaci soudů.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
5/1918rušíZákon, jímž se zřizuje nejvyšší soud 
216/1919rušíZákon o nejvyšším soudě 
451/1919rušíZákon, jímž se zřizují trestní sborové soudy I.stolice 
92/1924rušíZákon o labských plavebních soudech 
90/1945rušíDekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví 
232/1948rušíZákon o státním soudu 
238/1948rušíVládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu 
270/1948rušíZákon o přísaze soudců 
319/1948novelizujeZákon o zlidovění soudnictví 
320/1948rušíZákon o územní organisaci krajských a okresních soudů 
25/1949rušíVládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu 
267/1949rušíZákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví 
Derogace pasivní
94/1952novelizujeVládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení §39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů 
66/1956novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů1
36/1957novelizujeZákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů2
62/1961rušíZákon o organisaci soudů3


ISP (příhlásit)