Předpis 94/1973 Sb.

Citace94/1973 Sb.
NázevVyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25.února 1961, týkající se odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících
Částka27 (30. 8. 1973)
Účinnostod 30. 8. 1973, zrušeno dnem 1. 5. 1985

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
107/1975novelizujeVyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu II týkajícího se prodloužení doby platnosti Dodatkové úmluvy k úmluvě CIV z roku 1961 o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících 
8/1985rušíVyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 


ISP (příhlásit)