Předpis 94/1980 Sb.

Citace94/1980 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
Částka24 (8. 8. 1980)
Účinnostod 1. 1. 1981, zrušeno dnem 29. 12. 1990

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1966rušíVyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků 
103/1970rušíVyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o oVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce 
97/1976rušíVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje a upravuje vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků ve znění vyhlášky č. 103/1970 Sb. 
Derogace pasivní
586/1990rušíVyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků 


ISP (příhlásit)