Předpis 96/1988 Sb.

Citace96/1988 Sb.
NázevVyhláška Českého geologického úřadu o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob
Částka19 (15. 6. 1988)
Účinnostod 1. 7. 1988, zrušeno dnem 20. 12. 1991

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
90/1961rušíVyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin 
Derogace pasivní
541/1991rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 


ISP (příhlásit)