Dokument EU 11199/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV
/kód dokumentu 11199/19, COM(2019) 311 final/

Přílohy dokumentu

e1119919cs.pdf
e1119919cs.docx (Dokument DOCX, 108 KB)ISP (login)