Dokument EU 11271/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [RescUE]
/kód dokumentu 11271/19, COM(2019) 337 final/

Přílohy dokumentu

e1127119cs.pdf
e1127119cs.docx (Dokument DOCX, 95 KB)
e1127119cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 442 KB)
e1127119cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 93 KB)ISP (login)