Dokument EU 11825/19

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie
/kód dokumentu 11825/19, COM(2019) 377 final/

Přílohy dokumentu

e1182519cs.pdf
e1182519cs.docx (Dokument DOCX, 97 KB)
e1182519cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 748 KB)
e1182519cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 125 KB)ISP (login)