Dokument EU 12267/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2014 (čl. 99 odst. 5 finančního nařízení)
/kód dokumentu 12267/17, COM(2017) 497 final/

Přílohy dokumentu

e1226717cs.pdf
e1226717cs.docx (Dokument DOCX, 162 KB)ISP (login)