Dokument EU 12419/17

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU
/kód dokumentu 12419/17, COM(2017) 534 final/

Přílohy dokumentu

e1241917cs.pdf
e1241917cs.docx (Dokument DOCX, 542 KB)ISP (login)