Dokument EU 12433/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Prohloubení unie kapitálových trhů a finanční integrace v měnícím se prostředí díky lépe integrovanému dohledu
/kód dokumentu 12433/17, COM(2017) 542 final/

Přílohy dokumentu

e1243317cs.pdf
e1243317cs.docx (Dokument DOCX, 167 KB)ISP (login)