Dokument EU 12703/19

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019
/kód dokumentu 12703/19, COM(2019) 447 final/

Přílohy dokumentu

e1270319cs.pdf
e1270319cs.docx (Dokument DOCX, 127 KB)
e1270319cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 417 KB)
e1270319cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 95 KB)ISP (login)